قبل از خرید جهت هماهنگی به آیدی @Tarah_javan پیام بدید اطلاعات بیشتر